Ochrana osobních údajů


Vážení klienti, milí návštěvníci naší webové stránky www.valentamodel.cz

velice si vážíme Vaší důvěry!

Proto je naším předním zájmem ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako dbaní Vašeho práva na informační sebeurčení při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše zacházení s osobními údaji probíhá v souladu s GDPR.
 

1. ZÍSKÁNÍ A POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom mohli Vaši objednávku pokud možno co nejlépe zpracovat, jsou údaje, které jste vyplnili při registraci či objednávání emailem nebo telefonicky nebo na FB stránce u nás uloženy a dále předány firmám, pověřeným dodáním Vámi vybraného zboží (Česká pošta, s.p., DHL Express (Czech Republic s.r.o.) , DPD (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.), GLS (General Logistics systems Czech Republic s.r.o.), Delta International Cargo s.r.o. 

Doručovatelským partnerům jsou zprostředkovány Vaše údaje jako je adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo ( pokud jste ho poskytli), aby Vás doručovatel mohl informovat o přibližném čase doručení zásilky, popřípadě abyste se dohodli o změně doby doručení. Od doručovatele obdržíte e-mail nebo SMS s informacemi o doručení.


Občas Vám zašleme emailem informace o produktech či reklamu (které souvisejí s Vašimi předešlými objednávkami), kterou jste uvedli při zadávání objednávky. Kdykoliv však můžete vyjádřit nesouhlas se zpracováním a využitím Vašich osobních dat k reklamním účelům, k tomu se prosíme obraťte na náš zákaznický servis prostřednictvím emailu valentamodel@chrudim.cz
 

2.ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Správcem osobních údajů je:

Vojtěch Valenta – V.J.V.

Fibichova 462

Pardubice 53003

IČ: 11063343

DIČ: CZ 6602181520

 

Účely zpracování:

 • vyřízení objednávky
 • vyřízení reklamace
 • zodpovězení dotazů
 • nabídka zboží a služeb

 

Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší servis, používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje zpracovávají část Vašich údajů, ale vždy dohlížíme na to, aby každá služba, se kterou spolupracujeme, splňovala taktéž veškeré podmínky a byla v souladu s GDPR.

Naše webové stránky NEVYUŽÍVAJÍ žádné měření či chování zákazníků.

Česká pošta

CZ

Doručení objednávek

DHL Express s.r.o.

CZ

Doručení objednávek

DPD Direct parcel s.r.o.               

CZ

Doručení objednávek

DHL Express (CZ s.r.o.)

CZ

Doručení objednávek

GLS Czech. Rep. s.r.o.

CZ

Doručení objednávek

Delta International Cargo s.r.o.     

CZ

Doručení objednávek

Facebook

US

Zákaznická podpora

  

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Vojtěch Valenta – V.J.V., IČ: 11063343, DIČ: CZ6602181520 se sídlem Fibichova 462, Pardubice 53003 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Vojtěch Valenta – V.J.V., Fibichova 462, Pardubice 530 03

email: valentamodel@chrudim.cz

telefon: 469679166

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky/poptávky (zejména při kalkulaci nadměrných zásilek , kde je potřeba znát adresu doručení)
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 2. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 3. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 5. Účelem zpracování osobních údajů je
 6. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 7. zasílání obchodních sdělení
 8. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 2. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 4. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 2. podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
 3. účetní služby.
 4. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 3. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 4. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 8. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky na email valentamodel@chrudim.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte objednáním zboží/výrobků prostřednictvím emailové komunikace  na valentamodel@chrudim.cz a potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

6. NÁHLED DO VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které jste nám sdělili, u nás zůstanou uloženy po dobu zákonem danou a pokud budete mít zájem do nich nahlédnout, jistě je dohledáte ve Vaší emailové komunikaci, kde jste chráněn heslem. Pokud jste si již komunikaci smazal/a , můžete nás požádat o poskytnutí informací právě odesláním emailu z Vaší emailové adresy. Tento postup je bezpečný i v tom případě, kdy se třetí osoba pokusí získat přístup k Vašim osobním údajům. Protože: zaslání proběhne v každém případě na Vaši emailovou adresu, ke které máte přístup pouze Vy.
 

TYTO PODMÍNKY NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI DNEM 25.5.2018